up
center
up

فرم نظرسنجی از مشتریان محصولات صنعتی/خدماتی

مشتری گرامی، شرکت پارس ایزوتوپ همواره تلاش می نماید، محصولات، خدمات و روابط خود را با مشتریان بهبود دهد، لذا خواهشمند است با تکمیل این فرم ما را در این امر یاری نمایید.

مربوط به

Invalid Input

نحوه پاسخگویی و همکاری مناسب مدیریت روابط عمومی

Invalid Input

نحوه پاسخگویی و همکاری مناسب مدیریت تولید

Invalid Input

نحوه ارائه اطلاعات فنی مرتبط با محصول توسط مدیریت روابط عمومی

Invalid Input

نحوه ارائه اطلاعات فنی مرتبط با محصول توسط مدیریت تولید

Invalid Input

کفایت تعداد کارکنان فروش و توزیع

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

رسیدگی به موقع در هنگام مشکلات اضطراری

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

رسیدگی به موقع به شکایات عنوان شده

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نحوه عملکرد شرکت در ارسال به موقع محصول

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

میزان منطبق بودن تولید با اطلاعات ارائه شده در گواهینامه

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

ارائه خدمات پس از فروش

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

بسته بندی مناسب محصولات

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

قیمت مناسب محصولات

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کیفیت مناسب محصولات

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کمیت مناسب محصولات

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نظر کلی شما در خصوص محصولات و خدمات ارائه شده

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

شرکت چگونه می تواند خدمات بهتری به شما مشتری گرامی ارائه دهد؟

سایر نظرات و پیشنهادات

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  دوبارهلطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

 

عمده فعالیت‌های شرکت پارس ایزوتوپ (PICo) تولید و توسعه رادیو ایزوتوپ‌ های گوناگون، تجهیزات مرتبط و خدمات مربوطه در حوزه داروئی و صنعتی می‌باشد.